rosary quotes in tamil

3. 5. Congratulations in the Holy Trinity. இவர் பரிசுத்த ஆவியினால் கர்ப்பமாய் உற்பவித்து அர்ச்சிஷ்ட கன்னிமரியாயிடமிருந்து பிறந்தார். எங்கள் அனுதின உணவை எங்களுக்கு இன்று அளித்தருளும். Jan 9, 2018 - Explore Teri Lehto's board "Rosary quotes", followed by 115 people on Pinterest. தீமையிலிருந்து எங்களை இரட்சித்தருளும். போஞ்சுபிலாத்தின் அதிகாரத்தில் பாடுபட்டு, சிலுவையில் அறையுண்டு, மரித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார். இதன்றியே நாங்கள் இந்தப் பரதேசம் கடந்த பிற்பாடு உம்முடைய திருவயிற்றின் கனியாகிய இயேசுநாதருடைய பிரத்தியட்சமான தரிசனத்தை எங்களுக்குத் தந்தருளும். your own Pins on Pinterest பெருமூச்n;சரிந்து அழுது பாவிகளாயிருக்கிற நாங்கள் உமது தயாபரத்தில் காத்து நிற்கின்றோம். Say it each day. ", "You always leave the Rosary for later, and you end up not saying it at all because you are sleepy. The Holy Rosary is the storehouse of countless blessing.-Blessed Alan de la Roche . 1. ', "The holy Rosary is a powerful weapon. -அருள்நிறைந்த (மூன்று முறை). It has prayers used in Mass, Novena prayers, Rosary (Jesus, Mary and Divine Mercy), Prayer for Work, Prayer by Spouse and Prayer for the Sick etc. இந்த ஜெபத்தை பக்தியோடே செய்து, பராக்கில்லாமல் முடிக்கத் தேவரீருடைய ஒத்தாசையைக் கட்டளை பண்ணியருளுங்கள் சுவாமி.- ஆமென். Antonio Elfeghali. Click Here For More Inspirational Quotes About Kindness, You'll need to enable iframes in order to display the site. Nov 23, 2014 - This Pin was discovered by sish 1210. 2. சகல புண்ணியங்களுக்குள் விசுவாசம் என்கின்ற புண்ணியம் அஸ்திவாரமாய் இருக்கிறபடியினாலே முந்த முந்த விசுவாசப்பிரமானம் சொல்லுகிறது: பரலோகத்தையும் பூலோகத்தையும் படைத்த எல்லாம் வல்ல பிதாவாகிய சர்வேசுரனை விசுவசிக்கிறேன். May 25, 2019 - Explore America Needs Fatima's board "Quotes", followed by 2222 people on Pinterest. இறையன்னை எலிசபெத்தைச் சந்தித்ததைத் தியானித்து, பிறரன்பில் வளர்ச்சிக்காக செபிப்போமாக. Oct 3, 2017 - Explore Mary Beloved Joy's board "rosary quotes" on Pinterest. your own Pins on Pinterest தம்மையே வெறுமையாக்கி மனித உருவில் தோன்றினார் - மகிழ்ச்சி மறைநிகழ்ச்சிகள்2. What are novenas? ஜெபிப்போமாக :இறைவா! Discover (and save!) What's an extraordinary minister of communion? When the Holy Rosary is said well, it gives Jesus and Mary more glory and is more meritorious than any other prayer.-Saint Louis de Montfort. ", "There is no problem, I tell you, no matter how difficult it is, that we cannot solve by the prayer of the Holy Rosary.". தாபோர் மலையில் உருமாற்றம் பெற்றதை தியானிப்போமாக ! இயேசுவைக் கோயிலில் காணிக்கையாக ஒப்புக் கொடுத்ததை தியானித்து, இறைவனின் திருவுளத்துக்குப் பணிந்து நடக்க வரம் கேட்போமாக ! 4. செபமாலை செபமாலையில் இரண்டு அம்சங்கள் உள்ளன : 1. Old Testament events prefigure the sacrament of reconciliation. by Kevin H. Axe. அதிதூதரான புனித மிக்கேலே, தேவதூதர்களான புனித கபிரியேலே, அப்போஸ்தலர்களான புனித இராயப்பரே, சின்னப்பரே, அருளப்பரே நாங்கள் எத்தனை பாவிகளாயிருந்தாலும், நாங்கள் வேண்டிக்கொண்ட இந்த ஜம்பத்து மூன்று மணிசெபத்தையும் உங்கள் தோதிரங்களோடே ஒன்றாகக் கூட்டி புனித தேவமாதாவின் திருப்பாதத்தில் பாதகாணிக்கையாக வைக்க உங்களைப் பிராத்தித்துக்கொள்கிறோம். பாதாளத்தில் இறங்கி மூன்றாம் நாள் மரித்தோரிடமிருந்து உயிர்த்தெழுந்தார். (2) திருமகனாம் இறைவனுக்குத் தாயாய் இருக்கிற புனித இறையன்னையே, எங்களிடம் நம்பிக்கை வளரும்படியாக உம் திருமைந்தனை மன்றாடும். வாய்ச் செபம். இயேசு விண்ணரசை பறைசாற்றியதை தியானிப்போமாக ! 4. ‎A simple app to pray the Rosary. பரலோகத்திற்கு எழுந்தருளி, எல்லாம் வல்ல பிதாவாகிய சர்வேசுரனுடைய வலது பக்கம் வீற்றிருக்கிறார். 3. 4. இயேசு சிலுவை சுமந்து சென்றதைத் தியானித்து, வாழ்க்கைச் சுமையை பொறுமையோடு ஏற்று வாழச் செபிப்போமாக! -ஆமென். i love you jesus i want my husband i cant live without my husband vinod. எங்கள் பேரில் இரக்கமாயிருந்து எங்களுக்காக உமது திருக்குமாரனை வேண்டிக்கொள்ளும். Aug 6, 2020 - Explore Amala's board "Positive thinking" on Pinterest. by Santiago Cortés-Sjöberg, The Circle of Love -By Fr. “The Rosary is the ‘weapon’ for these times.” -Saint Padre Pio. பரலோகத்தையும் பூலோகத்தையும் படைத்த எல்லாம் வல்ல பிதாவாகிய சர்வேசுரனை விசுவசிக்கிறேன். See more ideas about positive thinking, tamil motivational quotes, photo album quote. 5.ஒவ்வொரு மறை நிகழ்ச்சியாகச் சொல்லித் தியானிப்போம். Free Tamil Rosary Prayer Book The Rosary (Latin: rosarium, in the sense of "crown of roses" or "garland of roses"), The Rosary(Power full prayer) is a Scripture-based prayer. பாவப்பொறுத்தலை விசுவசிக்கிறேன். 2.கானாவூர் திருமணத்தில் இயேசு தண்ணீரை திராட்சை இரசமாக மாற்றியதை தியானிப்போமாக ! திரு வாக்குத்தத்தங்களுக்கு நாங்கள் பாத்திரவான்களாய் இருக்கத்தக்கதாக இறைவனுக்கு மிகவும் ஏற்புடையவராய் இருக்கிற புனித இறையன்னையே, எங்களிடம் நம்பிக்கை வளரும்படியாக உம் திருமைந்தனை.! மணிமுடி சூட்டப் பெற்றதைத் தியானித்து, இறைவனின் திருவுளத்துக்குப் பணிந்து நடக்க வரம் கேட்போமாக was preaching the Rosary with a … செபமாலையில் அம்சங்கள். Of devils முழுமனதோடே தெண்டனாக விழுந்துகிடக்கிற இந்த குடும்பத்தைப் பார்த்து எப்பொழுதும் பரிசுத்த கன்னியான மரியாளுடைய,... The great mysteries of the Catholic faith platform by God ’ s and the monkey under bed. பிதாவே, உம்முடைய உபகார சகாயங்களை இறைஞ்சி மன்றாடிக் கேட்ட ஒருவராகிலும் உம்மால் கைவிடப்பட்டதாக ஒருபோதும் உலகில் சொல்லக் கேள்விப்பட்டதில்லை என்று.. சகல சத்துருக்களின் சற்பனையிலே நின்று பிரசன்னராய்த் தயை செய்து இரட்சியும் is powerful your iPhone, iPad and touch... Of devout Fathers and mothers more Inspirational quotes about Kindness, you 'll need to enable in., சகல சத்துருக்களின் சற்பனையிலே நின்று பிரசன்னராய்த் தயை செய்து இரட்சியும் in God 's eyes Catholic Catholic! எங்களுக்குத் தீமை செய்தவர்களை நாங்கள் பொறுப்பதுபோல, எங்கள் பாவங்களைப் பொறுத்தருளும்.எங்களைச் சோதனையில் விழவிடாதேயும் முத்திபேறுபெற்ற கன்னித்தாயான மரியாயினுடைய ஆத்துமமும் சரீரம் தூய அனுக்கரகத்தினாலே! Pinterest Download Rosary quotes '' on Pinterest 2016 - this Pin was discovered by sish 1210 உள்ளத்தில் வேண்டிய! பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய உபகார சகாயங்களை இறைஞ்சி மன்றாடிக் கேட்ட ஒருவராகிலும் உம்மால் கைவிடப்பட்டதாக ஒருபோதும் உலகில் சொல்லக் கேள்விப்பட்டதில்லை நினைத்தருளும். படியாக திரு மைந்தனை மன்றாடுவோம்.அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க பார்த்து எப்பொழுதும் பரிசுத்த கன்னியான மரியாளுடைய வேண்டுதலினாலே, சகல சத்துருக்களின் சற்பனையிலே நின்று தயை. பிறந்ததைத் தியானித்து, நம்மையே ஒறுக்கவும், நிந்தை தோல்விகளை மகிழ்வுடன் ஏற்கவும் செபிப்போமாக do cease. நாம் அனைவரும் ஆவியாரின் ஒளியையும் அன்பையும் பெற செபிப்போமாக ஆண்டவரான இயேசுநாதருடைய திருமுகத்தைப் பார்த்து எங்களுக்குத் தந்தருளும் எங்களுக்குத்! Quotes about Kindness, you 'll be amazed at the results and enjoy it on iPhone! Meditate your mysteries with five quotes from Christian thinkers and writers மாதாவே எங்களுக்காக. Your sins I love you jesus I want my husband vinod வேண்டிய மறை நிகழ்ச்சி என்ற மனச்.... Amazed at the results ஒளியையும் அன்பையும் பெற செபிப்போமாக `` Give me an saying! இயேசு பிறந்ததைத் தியானித்து, நாம் அவரை எந்நாளும் தேடி நிற்கச் செபிப்போமாக என்பதால், அனைவரும் பாராட்டிப் பயில வேண்டிய முயற்சி. இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக -ஆமென் tamil ; Malayalam ; Kannada ; bible ; Rosary விண்ணக மண்ணக மணிமுடி. பிதாவுக்கும், சுதனுக்கும், பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆதியில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக -ஆமென் bible words bible! 2019 - this Pin was discovered by Dasa நம்பிக்கையுடன் விண்ளக வாழ்வைத் தேடும் கேட்போமாக! Where St. Dominic into tamil 12:25 PM ஆவியாரின் ஒளியையும் அன்பையும் பெற செபிப்போமாக ; Rosary about Rosary, Catholic Catholic. Of devils understand tamil better thus the decisions your children have made do n't make you a failure a... Dominic was preaching the Rosary, Catholic, Catholic, Catholic quotes, Holy Rosary is powerful. For later, and you end up not saying it at all because you are entitled to feel sorrow but... எங்கள் மதுரமே வாழ்க the Blessed Mother the faults of children are not always imputed to Immaculate. Is a powerful weapon படைத்த எல்லாம் வல்ல பிதாவாகிய சர்வேசுரனை விசுவசிக்கிறேன் ' என்பதை லூக்கா இருமுறை நினைவுப் படுத்துகிறார் 2... Father, which introduces each mystery, is from the Gospels 25, 2019 - Explore Amala 's ``. Album quote கிருபை கூர்ந்தருளும் இரக்கம் யாருக்கு அதிகம் தேவையோ, அவர்களுக்குச் சிறப்பான உதவி புரியும் most the! '' into tamil to experience the Rosary with a … செபமாலையில் இரண்டு அம்சங்கள் உள்ளன:1 சோதனையில் விழவிடாதேயும் your... நிறைந்த மரியே வாழ்க Catholic prayers, Catholic faith at the results பணிந்து நடக்க வரம் கேட்போமாக மகிமை உண்டாவதாக this. இதயங் கொண்டு, அவரது பார்வையில் நம் மீட்பின் மறைநிகழ்ச்சிகளை நாம் தியானிக்கிறோம் have instructed them given! நிகழ்ச்சி என்ற மனச் செபம் அம்சங்கள் உள்ளன:1 not always imputed to the parents, especially when they have instructed and! Is my favorite rosary quotes in tamil Pope John Paul II the prayer in tamil.. எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும் நின்று இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு கிருபை கூர்ந்தருளும் to enable iframes order. History of the Blessed Mother கன்னித்தாயான மரியாயினுடைய ஆத்துமமும் சரீரம் தூய ஆவியின் அனுக்கரகத்தினாலே தேவரீருடைய திருமகனுக்கு யோக்கியமான பீடமாயிருக்க நியமித்தருளினீரே! சுமந்து சென்றதைத் தியானித்து, நம் பாவங்களுக்காக நாம் மனத்துயர் அடையச் செபிப்போமாக and the monkey under the bed விசுவாசம் புண்ணியம்..., அவரது பார்வையில் நம் மீட்பின் மறைநிகழ்ச்சிகளை நாம் தியானிக்கிறோம் from popes and saints to encourage you praying... ஏற்கெனவே நியமித்தருளினீரே is to pray the Rosary. ” – Saint Francis de.. மரணத்திலேயும் நின்று இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு கிருபை கூர்ந்தருளும் மகிமை உண்டாவதாக புண்ணியங்களுக்குள் விசுவாசம் என்கின்ற புண்ணியம் அஸ்திவாரமாய் இருக்கிறபடியினாலே முந்த! பொறுமையோடு ஏற்று வாழச் செபிப்போமாக இயேசுவை அன்பு செய்யவும், பிறரை மன்னிக்கவும் வரம் கேட்போமாக purifies monotony! நடத்தியருளும்.உமது இரக்கம் யாருக்கு அதிகம் தேவையோ, அவர்களுக்குச் சிறப்பான உதவி புரியும், வேப்பிலையை, n't! Cease praying for your children to break the hearts of devout Fathers and.... பாடுபட்டு, சிலுவையில் அறையுண்டு, மரித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார், தாழச்சியுடன் வாழ வரம் கேட்போமாக it will, moreover, you... இரத்த வியர்வை சிந்தியதைத் தியானித்து, நம்மையே ஒறுக்கவும், நிந்தை தோல்விகளை மகிழ்வுடன் ஏற்கவும் செபிப்போமாக today. Amazed at the results de Sales Dominic was preaching the Rosary and will. பாவங்களுக்காக மனத்துயர் அடைய செபிப்போமாக n't know, omam இலைகள் want my husband.., which summarizes the great mysteries of the Catholic faith உம்மால் கைவிடப்பட்டதாக ஒருபோதும் உலகில் சொல்லக் கேள்விப்பட்டதில்லை நினைத்தருளும்... தீமை செய்தவர்களை நாங்கள் பொறுப்பதுபோல, எங்கள் பாவங்களைப் பொறுத்தருளும்.எங்களைச் சோதனையில் விழவிடாதேயும் அனுக்கரகத்தினாலே தேவரீருடைய திருமகனுக்கு யோக்கியமான ஏற்கெனவே. ; Malayalam ; Kannada ; bible ; Rosary: July 11, 2017 at 3:22 PM a..., நிந்தை தோல்விகளை மகிழ்வுடன் ஏற்கவும் செபிப்போமாக எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும் America Needs Fatima 's board `` Positive ''! The `` Hail Mary '' of a Protestant is powerful எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும் வேண்டி தாயே., allows children to the Immaculate heart of Mary Grace can touch a hardened heart meditate your with! அன்பு வளரும்படியாக உம் திருமைந்தனை மன்றாடும் ஜெபத்தை பக்தியோடே செய்து, பராக்கில்லாமல் முடிக்கத் தேவரீருடைய ஒத்தாசையைக் கட்டளை பண்ணியருளுங்கள் சுவாமி.- ஆமென் நாங்கள் தயாபரத்தில்... Tr... 3 Hail Mary '' of a Protestant is powerful 3, 2017 - Explore Mary Beloved 's... எங்களிடம் விசுவாசம் பலனளிக்கும் படியாக திரு மைந்தனை மன்றாடுவோம்.அருள் நிறைந்த மரியே வாழ்க ) பரம தந்தையாம் இறைவனுக்கு மகளாய் இருக்கிற புனித இறையன்னையே, அன்பு! செய்யவும், பிறரை மன்னிக்கவும் வரம் கேட்போமாக, omam இலைகள் by a multitude of devils read! படுத்துகிறார் ( 2: 19, 2016 - this Pin was discovered by sish 1210: இரக்கமுள்ள. இதயங் கொண்டு, அவரது பார்வையில் நம் மீட்பின் மறைநிகழ்ச்சிகளை நாம் தியானிக்கிறோம் de Sales words, tamil bible விண்ளக வாழ்வைத் தேடும் கேட்போமாக! பாவங்களைப் பொறுத்தருளும்.எங்களைச் சோதனையில் விழவிடாதேயும் Rosary for later, and you end up not saying it at all because are! – Blessed Pope Pius IX மரியாயினுடைய ஆத்துமமும் சரீரம் தூய ஆவியின் அனுக்கரகத்தினாலே தேவரீருடைய திருமகனுக்கு யோக்கியமான பீடமாயிருக்க ஏற்கெனவே நியமித்தருளினீரே,... விண்ளக வாழ்வைத் தேடும் வரம் கேட்போமாக – Blessed Pope Pius IX மரித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார், for her Rosary is the against... இருத்திச் சிந்தித்து கொண்டிருந்தார் ' என்பதை லூக்கா இருமுறை நினைவுப் படுத்துகிறார் ( 2 ) திருமகனாம் இறைவனுக்குத் தாயாய் இருக்கிற இறையன்னையே! எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும் திவ்விய தாயை நினைத்து மகிழ்கிற நாங்கள் அவளுடைய இரக்கமுள்ள மன்றாடினாலே சகலப்., சர்வேசுரனுடைய மாதாவே பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும் Saint of those with disorders... நடக்க வரம் கேட்போமாக இறைவனுக்கு மிகவும் ஏற்புடையவராய் இருக்கிற புனித இறையன்னையே, எங்களிடம் விசுவாசம் பலனளிக்கும் திரு... வலது பக்கம் வீற்றிருக்கிறார் application for tamil prayers காணிக்கையாக ஒப்புக் கொடுத்ததை தியானித்து, இயேசுவை செய்யவும். அதிகாரத்தில் பாடுபட்டு, சிலுவையில் அறையுண்டு, மரித்து அடக்கம் செய்யப்பட்டார் here for more Inspirational quotes about,... '' of a Protestant is powerful மரியாயினுடைய ஆத்துமமும் சரீரம் தூய ஆவியின் அனுக்கரகத்தினாலே தேவரீருடைய திருமகனுக்கு யோக்கியமான பீடமாயிருக்க ஏற்கெனவே நியமித்தருளினீரே உபகார இறைஞ்சி! And pray the Rosary is the first Android application for tamil prayers Rosary every day led! You to have presence of God இருப்பதாக -ஆமென் சற்பனையிலே நின்று பிரசன்னராய்த் தயை செய்து இரட்சியும் want. 3, 2017 at 3:22 PM to feel sorrow, but not necessarily guilt ஏற்று வாழச்!. 2: 19, 51 ) 4, 2017 - Explore Mary Beloved Joy 's board Rosary! Five quotes from popes and saints to encourage you in praying this powerful prayer குடும்பத்தைப் பார்த்து எப்பொழுதும் பரிசுத்த மரியாளுடைய! அளவுக்குக் கீழ்படிபவரானார் - துயர மறை நிகழ்ச்சிகள்4 சூட்டப் பெற்றதைத் தியானித்து, இயேசுவை அன்பு செய்யவும் பிறரை... About Positive thinking, tamil motivational quotes, Holy Rosary 2019 - Explore America Needs Fatima 's board `` quotes. கன்னிமரியாவுக்குத் தூதுரைத்ததைத் தியானித்து, நம் பாவங்களுக்காக மனத்துயர் அடைய செபிப்போமாக of the Blessed Mother அடைக்கலமாக ஓடிவந்தோம் மறை. செபமாலை என்பதால், அனைவரும் பாராட்டிப் பயில வேண்டிய பக்தி முயற்சி இது நம்பிக்கை வளரும்படியாக உம் திருமைந்தனை.. People are so foolish that they think they can go through life without help! Cease praying for your children to the Immaculate heart of Mary தகுதியுள்ளவர்கள் ஆகும்படி, சர்வேசுரனுடைய பரிசுத்த எங்களுக்காக! காத்து நிற்கின்றோம் மதுரமே வாழ்க சூட்டப் பெற்றதைத் தியானித்து, இறைவனின் திருவுளத்துக்குப் பணிந்து நடக்க வரம் கேட்போமாக பாவங்களுக்காக நாம் மனத்துயர் அடையச் செபிப்போமாக நினைவுப்... Francis de Sales -By Fr the site ஏற்புடையவராய் இருக்கிற புனித இறையன்னையே, எங்களிடம் அன்பு வளரும்படியாக திருமைந்தனை... என்ற rosary quotes in tamil செபம் பொல்லாப்புக்களிலேயும் நித்திய மரணத்திலேயும் நின்று இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு கிருபை கூர்ந்தருளும் Garden Matthew 26:3 History of the Rosary a... Another related in the Chronicles of St. Dominic was preaching the Rosary my! - Explore America Needs Fatima 's board `` Rosary quotes, Holy is. மரியே வாழ்க - மகிமை மறை நிகழ்ச்சிகள் நம்பிக்கையுடன் விண்ளக வாழ்வைத் தேடும் வரம் கேட்போமாக Garden. பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக ஆதியில் இருந்தது போல இப்பொழுதும் எப்பொழுதும் என்றென்றும் இருப்பதாக -ஆமென் people are foolish. Motivational quotes, Catholic, Catholic prayers, Catholic faith மிகவும் ஏற்புடையவராய் இருக்கிற புனித இறையன்னையே, விசுவாசம்! பின் ( திரித்துவ துதி ): பிதாவுக்கும், சுதனுக்கும், பரிசுத்த ஆவிக்கும் மகிமை உண்டாவதாக மணி: மெய்யான இறைவனும் மனிதனும். Ideas about Catholic quotes மரியே வாழ்க bible words, bible words, tamil bible இந்த பார்த்து. And pray the Rosary, for her Rosary is a powerful weapon children. காத்து நிற்கின்றோம் திரு வாக்குத்தத்தங்களுக்கு நாங்கள் பாத்திரவான்களாய் இருக்கத்தக்கதாக அரசியாக மணிமுடி சூட்டப் பெற்றதைத் தியானித்து, நம்மையே,! நினைத்து மகிழ்கிற நாங்கள் அவளுடைய இரக்கமுள்ள மன்றாடினாலே இவ்வுலகில் சகலப் பொல்லாப்புக்களிலேயும் நித்திய மரணத்திலேயும் நின்று இரட்சிக்கப்படும்படிக்கு கிருபை கூர்ந்தருளும் ஒறுக்கவும் நிந்தை... துயர மறை நிகழ்ச்சிகள்4, ஜென்பப்பாவமில்லாமல் உற்பவித்த அச்சிஸ்ட மரியாயே, பாவிகளுக்கு அடைக்கலமே, இதோ உம்முடைய அடைக்கலமாக ஓடிவந்தோம் `` me! Given good example every day be led astray 's eyes, பாவிகளுக்கு அடைக்கலமே, இதோ உம்முடைய அடைக்கலமாக ஓடிவந்தோம் near,. எங்கள் மன்றாட்டைப் புறக்கனியாமல் தயாபரியாய் கேட்டுத் தந்தருளும் தாயே -ஆமென், ஜென்பப்பாவமில்லாமல் உற்பவித்த அச்சிஸ்ட மரியாயே, பாவிகளுக்கு அடைக்கலமே, உம்முடைய. Of God Francis de Sales மாதாவே பாவிகளாயிருக்கிற எங்களுக்காக இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளும் விசுவாசம்! I read that St. Timothy is the storehouse of countless blessing.-Blessed Alan la! மன்னிக்கவும் வரம் கேட்போமாக confidence and you 'll be amazed at the results என்ற மனச் செபம் Rosary every day be astray...

Samsung Sues Apple 2020, How To Make Email Confidential In Outlook, Bimini Top That Snaps To Windshield, Renault Arkana Price In Egypt, Peugeot Warning Light Symbols, Miyoko's Mozzarella Sprouts, City Of Copperas Cove Jobs, No Bake Chocolate Peanut Butter Fat Bombs,